LegacyArmour - Digitaal Nalatenschap

LegacyArmour is een wereldwijde online service die uw bezittingen beveiligd tegen onvoorziene gebeurtenissen door uw informatie op te slaan in versleutelde kluizen en het in te plannen voor aflevering aan vooraf ingegeven ontvangers mocht u in de toekomst iets overkomen. LegacyArmour zorgt er middels digitale kluizen voor dat mensen die een dergelijke kluis tot hun beschikking hebben, zich geen zorgen meer hoeven te maken over hoe, wat en wanneer hun belangrijke digitale informatie bij nabestaanden terecht komt. Zowel de kluiseigenaar wordt in een behoefte voorzien: peace of mind door het, bij leven, kunnen versleutelen en veiligstellen van digitale nalatenschap, alsmede de vooraf ingegeven ontvangers van de digitale kluis (nabestaanden): die zich op hun beurt niet onvoorzien in hoeven te spannen om belangrijke documentatie boven water te krijgen ten tijde van rouw en verdriet, zij worden daarin ontzorgd door de digitale kluis van LegacyArmour. www.legacyarmour.nl 

2Marieke Den Nijs