Dust to Dust - BioBased Kist

Stichting GreenLeave heeft als eis aan de uitvaartkisten gesteld dat het verwerkte hout uit Nederland moeten komen. Terecht gelet op de negatieve impact van transport op het milieu. Op de huidige kleine schaal is dat ook nog mogelijk, echter wanneer het aantal duurzaam geproduceerde uitvaartkisten een serieus deel van de markt zou worden, is deze eis eigenlijk onhaalbaar. Er is simpelweg te weinig (productie)bos. Op dit moment voorziet Nederlands hout slechts voor 10% in de totale Nederlandse houtbehoefte.
Er is dus behoefte aan een ruim beschikbaar, uit Nederland afkomstig, biobased (en dus ook bio-afbreekbaar) materiaal waaruit uitvaartkisten vervaardigd kunnen worden.
Mycelium composieten, een mix van volop in Nederland voorkomende afvalstromen zoals champignonwortels en bijv. zaagsel, zijn bijna oneindig voorradig en snel hernieuwbaar, dit in tegenstelling tot hout. Bomen doen er vele jaren over om tot plank verwerkt te kunnen worden en hebben ook nog eens veel (schaarse) ruimte nodig. Daar komt nog eens bij dat we bijzonder zuinig moeten zijn op de “longen” van ons landje.
Dust to Dust gaat zich daarom inspannen om, in samenwerking met het mycelium lab in Rosmalen, onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een uitvaartkist gemaakt van een mycelium composiet.

Marieke Den Nijs