Uitdaging 2:

Hoe kunnen we de positieve impact van de uitvaart op mens en milieu vergroten?

jordan-mcqueen-14250-aangepast.jpg

Na je overlijden laat je de aarde achter voor volgende generaties. Als we de uitvaart beschouwen als een manier om iets positiefs terug te geven aan de aarde, dan kunnen we door de uitvaart de aarde beter achterlaten. Hiermee maken we de cirkel van het leven rond. Er liggen veel kansen om de huidige uitvaart te vernieuwen en hiermee voor zowel de aarde als mensen meer achter te laten. We kunnen hierbij gebruik maken van nieuwe (technologische) ontwikkelingen en vormen van samenwerking. Wij zien kansen door de opkomst van o.a. nieuwe communicatiemiddelen (virtual reality), alternatieven voor begraven en cremeren zoals invriezen, ecoleren en resomeren, alternatieve productie vormen zoals 3D printen, circulaire economie en alternatieve duurzame materialen, personaliseren, en mogelijke cross-overs met andere sectoren.

 

Maak de laatste footprint die we met de uitvaart voor de toekomst achterlaten zo waardevol mogelijk!